Move less and
accomplish more

Neem contact op
Resultaat met Lean

Soms heb je het gevoel dat je niet alles uit je team of organisatie haalt, dat het moeizaam gaat, resultaten tegenvallen of er meer moet gebeuren met minder. Van nature hebben wij de neiging harder te gaan werken of nog meer druk neer te leggen bij de mensen die toch al zoveel (werk) druk ervaren.

Maar wat nu als je meer kan bereiken met minder inspanning? Ons motto is: “Move less and accomplish more.” Dit doe je door te kijken naar de feiten en te zoeken naar de échte oorzaken. Door het stellen van heldere doelen, het werk slimmer te organiseren, te focussen op de dingen die er écht toe doen en beter gebruik te maken van de aanwezige kwaliteiten en kennis in de organisatie.

De basis onder onze veranderaanpak is Lean. Modicum helpt organisaties de principes van Lean zelfstandig toe te passen. Organisatie worden hierdoor blijvend efficiënter, resultaatgerichter en flexibeler.

Aan de slag met Lean? Modicum helpt u daarbij.

Over Modicum

Modicum helpt organisaties om Lean succesvol toe te passen en een cultuur van continu verbeteren te creëren. Het doel is dat werknemers minder tijd kwijt zijn aan bijzaken, efficiënter (samen)werken en zich kunnen richten op wat er écht toe doet.

Modicum maakt zich sterk voor een betere samenleving. Daarom richten wij ons primair op organisaties in het onderwijs, de zorg en bij de overheid.

ONZE ERVARING

Wij geloven in de mens als succesfactor. Er is veel meer kennis en talent aanwezig in organisaties dan wij vaak denken, maar dit talent wordt onvoldoende benut. Door uniformering, rapportages en procedures hebben wij de regelruimte, de creativiteit en betrokkenheid van de professional tot een minimum gereduceerd. Het is onze overtuiging dat we de professional weer in zijn kracht moet zetten.

Publiek of privaat, klein of groot, Lean is toepasbaar in elk type organisatie. Toch is er geen standaard aanpak die voor iedereen werkt. Met onze jarenlange ervaring en opgedane kennis helpen we organisaties in alle contexten met het creëren van een klimaat van continu verbeteren.

“De mens staat centraal in onze aanpak. Zij zijn de kritische succesfactor om organisaties wendbaarder, efficiënter en meer resultaatgericht te maken.”

“Belemmeringen moeten worden weggenomen en bestaande denkpatronen doorbroken. Lean is een cultuurverandering.”

“Lean komt pas tot zijn recht als iedereen binnen de organisatie de principes van Lean kent en toepast; continu verbeteren, iedereen en elke dag opnieuw.”

Onze klanten

Onze aanpak

ONZE FILOSOFIE

Het is onze overtuiging dat Lean pas tot zijn recht komt als iedereen binnen de organisatie de principes van Lean kent en toepast in zijn werk; continu verbeteren, iedereen en elke dag opnieuw.

Organisaties kiezen er soms voor om één of een bepekt aantal mensen op te leiden en die mensen dan binnen de organisatie verbeterprojecten te laten uitvoeren. En hoewel deze aanpak zeker tot mooie resultaat kan leiden, is het onze ervaring dat deze aanpak niet leidt tot een duurzame verandering.

Het implementeren van Lean volgens onze filosofie betekent in de praktijk het trainen en coachen van alle lagen van een organisatie. Los van het leren toepassen van verschillende methodes en technieken, vraagt de implementatie van Lean een cultuurverandering.

In onze trajecten is er altijd speciale aandacht voor het management. Niet alleen moeten zij de verandering dragen, maar Lean vraagt in de praktijk ook een andere stijl van leidinggeven.

GEEN PURISTEN

Bij Modicum zijn wij geen Lean-puristen. Wij geloven in de principes van Lean, maar hoe je deze principes toepast in de organisatie is afhankelijk van het type organisatie en de aard van de werkzaamheden. Onze aanpak is pragmatisch en resultaatgericht.

Wij geloven niet in één standaard aanpak die overal werkt. Met onze jarenlange ervaring weten wij wat in een bepaalde context wel of niet werkt.

In de praktijk zien wij veel organisaties die al eens een poging hebben gedaan om met Lean aan de slag te gaan, maar slechts weinig organisaties slagen erin om ook werkelijk een klimaat van continu verbeteren te creëren. Met onze ervaring helpen wij organisaties om efficiënter, resultaatgerichter en wendbaarder te worden.

Neem contact met ons op voor meer informatie, ter inspiratie of een vrijblijvend gesprek.

Contact